What is a chiropractor?

Chiropractors are well-trained, university-trained doctors and experts in the field of spinal functioning, injury prevention, posture, exercise and many other areas of sports, health and mental stability. Chiropractors are the only professionals trained in the correct analysis and correction of subluxations/blocks in the spine (misalignment of the spine that puts constant pressure on the vital nerves and disrupts the optimal functioning of the body). These subluxations result in declining health and various physical complaints. The Chiropractor focuses on restoring normal movement of the spine and the correct position of the vertebrae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wat is een chiropractor?

Chiropractors zijn goed getrainde, universitair opgeleide artsen en experts op het gebied van de werking van de wervelkolom, blessurepreventie, houding, lichaamsbeweging, revalidatie en vele andere gebieden van sport, gezondheid en mentale stabiliteit. Chiropractors zijn de enige professionals die getraind zijn in het juist analyseren en corrigeren van subluxaties/ blokkades in de wervelkolom (scheefstand in de wervelkolom die constante druk uitoefent op de vitale zenuwen en de optimale werking van het lichaam verstoort). Deze subluxaties resulteren in een afnemende gezondheid en verschillende lichamelijke klachten. De Chiropractor richt zich op het herstel van normale beweging van de wervelkolom en de juiste positie van de ruggenwervels. Scheefstand, onbalans en subluxaties hebben een ingrijpend, negatief effect op uw zenuwstelsel en op hoe we ons leven ervaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location