faq-page

Wat is een chiropractor?

Chiropractors zijn goed getrainde, universitair opgeleide artsen en experts op het gebied van de werking van de wervelkolom, blessurepreventie, houding, lichaamsbeweging, revalidatie en vele andere gebieden van sport, gezondheid en mentale stabiliteit. Chiropractors zijn de enige professionals die getraind zijn in het juist analyseren en corrigeren van subluxaties/ blokkades in de wervelkolom (scheefstand in de …

Wat is een chiropractor? Read More »

What is a chiropractor?

Chiropractors are well-trained, university-trained doctors and experts in the field of spinal functioning, injury prevention, posture, exercise and many other areas of sports, health and mental stability. Chiropractors are the only professionals trained in the correct analysis and correction of subluxations/blocks in the spine (misalignment of the spine that puts constant pressure on the vital …

What is a chiropractor? Read More »

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location