What is that crackling sound and is it painful?

Similar to the knuckles in your hand, each vertebra of the spine has a joint capsule that surrounds and protects the joint by keeping it lubricated. Within these capsules there is a small amount of gas that escapes and makes a sound as the joint is gently returned to its normal position. Usually this feels like a release of tension and most people enjoy the process and even find it relaxing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wat is dat krakende geluid en is dat pijnlijk?

Vergelijkbaar met de knokkels in je hand, heeft elke wervel van de wervelkolom een gewrichtskapsel die het gewricht omringt en beschermt door het gesmeerd te houden. Binnen deze kapsels zit een kleine hoeveelheid gas dat ontsnapt en een geluid maakt terwijl het gewricht voorzichtig wordt teruggebracht naar de normale positie. Meestal voelt dit als een bevrijding van spanning en de meeste mensen genieten van het proces en vinden het zelfs ontspannend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location