What can I expect during my first consultation?

During your first appointment the chiropractor will do a thorough intake in which he will discuss your health history and symptoms and he will make the relationship between your symptoms and the possible stress factors in your life. You will have a physical examination in which the emphasis is on functionality and not just on where it is painful. A posture photo of you will be taken to determine your posture and show how this is linked to your health. Take your BSN and health insurance number to the first consultation and put on comfortable clothing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wat kan ik verwachten tijdens mijn eerste consult?

Tijdens uw eerste afspraak zal de chiropractor een grondige intake doen waarin hij uw gezondheidsgeschiedenis en symptomen bespreekt en hij de relatie legt tussen uw klachten en de mogelijke stressfactoren in uw leven. U krijgt een lichamelijk onderzoek waarbij de nadruk ligt op functionaliteit en niet alleen op waar het pijnlijk is. Er wordt een houdingsanalyse van u gemaakt om uw houding te bepalen en te laten zien hoe dit gelinkt is aan uw gezondheid. Neem uw BSN en zorgverzekeringsnummer mee naar het eerste consult en trek gemakkelijke kleding aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location