How many treatments (adjustments) do I need?

The number of treatments varies and strongly depends on your age, stress factors, how long the symptoms have been present and your recovery process. Of course this is strongly linked to how well you take care of your body. During the second visit the chiropractor will discuss the treatment plan for your recovery, geared to achieving your goals as soon as possible. After a number of adjustments you will receive a revaluation to determine your progress. If applicable, your chiropractor will work closely with the physiotherapist to help you achieve your health goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hoeveel behandelingen (adjustments) heb ik nodig?

Het aantal behandelingen varieert en is sterk afhankelijk van uw leeftijd, stressfactoren, hoelang de klachten al aanwezig zijn en uw herstelproces. Natuurlijk is dit sterk gelinkt aan hoe goed u voor uw lichaam zorgt. Tijdens het tweede bezoek bespreekt de chiropractor het behandelplan voor uw herstel, afgestemd op het zo spoedig mogelijk halen van uw doelen. U krijgt na een aantal adjustments een revaluatie om de voortgang te bepalen. Uw chiropractor werkt, indien van toepassing, nauw samen met de fysiotherapeut om u te helpen uw gezondheidsdoelen te realiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location