Warning: Undefined array key "options" in /home/customer/www/posturefixx.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Dekt mijn verzekering chiropractie? - Posturefixx

Dekt mijn verzekering chiropractie?

 • Chiropractie wordt gezien als alternatieve zorg in Nederland.
 • Als zodanig zijn we geregistreerd voor vergoeding met alle Nederlandse Gezondheid Verzekering bedrijven.
 • Na uw bezoek aan de kliniek ontvangt u vervolgens een factuur, die u ter vergoeding naar uw verzekeringsmaatschappij kunt sturen.
 • We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om erachter te komen hoeveel die vergoeding precies zal bedragen.
 • Als u geen dekking heeft voor chiropractische zorg zijn deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastingaangifte. Voor meer informatie raadpleeg: click hier!
 • Welke vragen dan ook, onze medewerkers helpen u graag verder. Uw kinderen hebben dezelfde dekking als u. Chiropractie maakt geen gebruik van uw jaarlijkse eigen risico.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Does my insurance cover chiropractic?

 • Chiropractic is viewed as alternative care in the Netherlands.
 • As such we are registered for reimbursement with all Dutch health insurance companies.
 • After your visit at the clinic, you will then receive an invoice, which you can send to your insurance company for reimbursement.
 • We encourage you to contact your insurance company to find out exactly how much that reimbursement will be.
 • If you do not have coverage for chiropractic care, these expenses are deductible on your tax return under certain conditions. For more information consult: click here!
 • questions regardless, our staff is more than willing to assist you. Your children will have the same amount of coverage as you. Chiropractic does not use up any of your yearly excess (eigen risico).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location