Do I need a doctor’s referral and will chiropractic be reimbursed?

No, chiropractors can assess and treat a physical complaint without a referral from a (family) doctor. Most health insurances reimburse chiropractic if you are supplementary insured. Usually it falls under the coverage of alternative medicine and the reimbursement varies per package. After each consultation you will receive an invoice from us which you can submit to your health insurance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heb ik een doktersverwijzing nodig en wordt chiropractie vergoed?

Nee, chiropractors kunnen een lichamelijke klacht beoordelen en behandelen zonder doorverwijzing van een (huis)arts. De meeste zorgverzekeringen vergoeden chiropractie als u aanvullend verzekerd bent. Meestal valt het onder de dekking van alternatieve geneeswijzen en de vergoeding is per pakket verschillend. U ontvangt na elk consult van ons een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Choose the desired location

Choose the desired location